Tourism information

Tourism

  1. Hananoko
  2. 馬籠宿 Magome-juku(Nakasendo Trail)
  3. Tsumago-juku(Nakasendo Trail)
  4. Ochiai-no-Isidatammi (paved stones)
  5. Naegi Castle Ruin
  6. 付知峡 Tsukechi Canyon
  7. Ena valley
PAGE TOP